Pro investory

Dne 28.3.2022 oznámil člen představenstva Fillamentum a.s. Josef Doleček valné hromadě společnosti svůj úmysl odstoupit z funkce člena představenstva. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě svobodné vůle člena představenstva ze zdravotních, rodinných a osobních důvodů a bylo doručeno k rukám Valné hromady společnosti prostřednictvím datové schránky.

Fillamentum a.s. vznikla dne 26. 3. 2018 podle českého práva jako akciová společnost na základě zápisu v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7931 vedenou Krajským soudem v Brně. Emitent je jediným společníkem společnosti Fillamentum Manufacturing Czech. Společnost Fillamentum Manufacturing Czech vznikla jako start-up firma v roce 2011, původně pod názvem PARZLICH.

cíle společnosti​

Společnosti Fillamentum Manufacturing Czech byla založena s vizí dodávat na trh výrobky vyrobené pomocí technologie kontinuální extruze polymerů s důrazem na vysokou přesnost výrobků, a/nebo s použitím nekomoditních tedy inženýrskách a speciálních polymerů.

produktové portfolio

Produkce společnosti je rozložena na produktové skupiny:

Dokumenty

prospekt akcií

V rámci START Day dne 15. 5. 2018 byla při veřejné nabídce akcií FILLAMENTUM a.s. činěné dle prospektu dosažena při úpisu cena 825 Kč za jednu akcii. Toto oznámení je činěno dle § 36d odst. 2 zákona č. 265/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a není nabídkou k úpisu či koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti FILLAMENUM a.s.