Roční účetní uzávěrky

Roční účetní uzávěrka Fillamentum 2019 - sken 

Roční účetní uzávěrka FMC 2019 - sken

Roční účetní uzávěrka Fillamentum 2018 – sken

Roční účetní uzávěrka FMC 2018 – sken

Zpráva nezávislého auditora k zahajovací rozvaze k 26.03.2018 - sken

Roční účetní uzávěrka 2017 - sken

Roční účetní uzávěrka 2016 - sken

Roční účetní uzávěrka 2015 - sken