Roční účetní závěrky

Roční účetní závěrka Fillamentum 2019 - sken 

Roční účetní uzávěrka FMC 2019 - sken

Roční účetní závěrka Fillamentum 2018 – sken

Roční účetní závěrka FMC 2018 – sken

Zpráva nezávislého auditora k zahajovací rozvaze k 26.03.2018 - sken

Roční účetní závěrka 2017 - sken

Roční účetní závěrka 2016 - sken

Roční účetní závěrka 2015 - sken