Prospekt akcií

V rámci START Day dne 15. 5. 2018 byla při veřejné nabídce akcií FILLAMENTUM a.s. činěné dle prospektu dosažena při úpisu cena 825 Kč za jednu akcii. Toto oznámení je činěno dle § 36d odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a není nabídkou k úpisu či koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti FILLAMENTUM a.s.