Kdo jsme

Fillamentum a.s. vznikla dne 26.3.2018 podle českého práva jako akciová společnost na základě zápisu v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7931 vedenou Krajským soudem v Brně. Emitent je jediným společníkem společnosti PARZLICH.


Společnost PARZLICH vznikla jako start-up firma v roce 2011. Na začátku byla vize zakladatele společnosti, pana Josefa Dolečka, vyrábět inovativní produkty pomocí kontinuální extruze s využitím know-how v oblasti polymerních materiálů a jejich zpracování. Společně s druhým společníkem, Ing. Milanem Pivodou, společně vytvořili koncepci a plán rozvoje, s nimiž oslovili potenciální investory. Tímto způsobem došlo k uzavření spolupráce s finančními investory z NWT a.s., kteří jako "business andělé" poskytli společnosti PARZLICH finanční úvěr pro počáteční investici a za tuto příležitost získali 70% podíl ve společnosti PARZLICH. Díky těmto investičním prostředkům a zárukám vůči dalším finančním institucím poskytujícím úvěrování nebo leasing bylo možné uskutečnit pořízení kvalitního strojního vybavení.

Od začátku činnosti společnosti PARZLICH je možné sledovat stálý organický růst produkce a s tím spojených investičních potřeb. Postupně se podařilo uvést do provozu čtyři vlastní extruzní linky. V souvislosti s tím bylo nutno přijmout rozhodnutí o přemístění výroby do větších a vhodnějších prostor, což se stalo na začátku roku 2015, kdy byla celá firma přestěhována z prvních pronajatých prostor v Otrokovicích do areálu v Hulíně.

Společnost PARZLICH klade velký důraz na inovace a naplňování tohoto cíle se děje jednak prostřednictvím kvalitně personálně obsazeného oddělení R&D (Výzkum a vývoj), tak i intenzivní spoluprací s odbornými pracovišti univerzit. O tom, že se daří tento cíl naplňovat, svědčí i fakt, že se společnost PARZLICH v roce 2016 stala finalistou soutěže o Inovativní firmu Zlínského kraje.